underfrise03

Mine kurser henvender sig til professionelle, der har samtalen som et vigtigt redskab i deres arbejde. Det kan f.eks. være: pædagoger, lærere, socialrådgivere, familierådgivere, sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger og psykologer.

Deltagerne kan være fra samme eller forskellige arbejdspladser.


Kursusbeskrivelse

Kurserne baserer sig på systemisk – narrativ forståelse og metode. Det er hensigten, at du:

 • udvikler dine grundfærdigheder i at skabe udviklende samtaler
 • udvikler din personlige stil i samtaler
 • tilegner dig metoder og teknikker, der udvider samtalernes muligheder


Der vil bl.a. være fokus på at:

 • undgå klientgørelse
 • tale om det svære, men nødvendige
 • etablere samskabende forandringsprocesser
 • mobilisere ressourcer i relationer
 • skabe tydelighed og gennemsigtighed for alle aktører
 • skabe og bevare en tilpas respektfuld position i problemmættede sammenhænge


Konkrete kursusemner

 • At arbejde ressourceorienteret uden at tabe problemet af syne: at anerkende både ressourcer og vanskeligheder.
 • At arbejde med reflekterende processer med hensyn til at kunne mindske fastlåsthed og begrænsende mønstre:
  i terapi, i supervision, i organisationsudvikling.
 • At arbejde konsultativt som gæst i forskellige “kulturer”, respektfuldt at kunne anerkende, udfordre og forandre.
 • At arbejde med systemisk, narrativ metode i par-rådgivning.
 • Familiebehandling: systemisk, narrativ metode til at skabe forandring i familie og netværk.
 • Kollegialt supervision: systemisk, narrativ metode til at nuancere og udvikle faglighed kollegialt.
 • At arbejde med systemisk, narrativ metode med børn og unge.


Har I andre behov og ønsker til kursusindhold, er I velkommen til at ringe på tlf. 66 19 31 44.