underfrise03

per-wermuth

Jeg er uddannet cand.pæd.psych. og er autoriseret af Psykolognævnet. Min efteruddannelse har primært været inden for det kliniske område.

Derudover har jeg en 3-årig videreuddannelse i terapi, konsultation og supervision og er af Dansk Psykologforening specialistgodkendt i Psykoterapi og Supervision.

Som psykolog har jeg især erfaring fra:

  • Pædagogisk-psykologisk-rådgivning
  • Børn- og Ungeforvaltning
  • Familiebehandlingsinstitution
  • Privat praksis


Overenskomst med Sygesikringen – læs mere her...